Czym jest ubezpieczenie ?

Cześć,

jeżeli trafiłeś na ten wpis to pewnie zastanawia Cię czym jest ubezpieczenie w moich wpisach będę starał się przybliżyć zarówno pojęcia ubezpieczeniowe,konstrukcje umów ubezpieczenia a przede wszystkim zależy mi na tym ,żeby ubezpieczenia stały się bardziej zrozumiałe dla każdego.

Tutaj troch teorii zaczerpniętej ze źródła www.knf.gov.pl

 

Czym jest ubezpieczenie

W sensie prawnym ubezpieczenie to umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia w razie zajścia wskazanego w umowie wypadku ubezpieczeniowego.
Wypadkiem ubezpieczeniowym może być zasadniczo każde przyszłe i niepewne zdarzenie, które dla ubezpieczonego oznacza bezpośredni lub pośredni uszczerbek finansowy, a więc konieczność pokrycia strat lub konieczność poniesienia dodatkowych nakładów. Wypadkiem ubezpieczeniowym może być śmierć ubezpieczonego, choroba, urodzenie się dziecka, uszkodzenie samochodu, pożar domu, osiągniecie przez ubezpieczonego określonego wieku (tzw. dożycie), utrata pracy i wiele innych zdarzeń.

W sensie ekonomicznym ubezpieczenie jest możliwością zapewnienia sobie – za odpowiednią cenę – źródła finansowania dla potrzeb, które mogą wyniknąć ze ziszczenia się określonego zdarzenia losowego, a których pokrycie byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Ubezpieczenia działają na stosunkowo prostej zasadzie tzw. transferu ryzyka. W odpowiednio dużej grupie ubezpieczonych tylko niektórych z nich dotknie ryzyko, przed którym chcą się zabezpieczyć, wpłacane przez ubezpieczonych składki składają się na fundusz, z którego wypłacane są odszkodowania. Dlatego jeżeli w okresie ubezpieczenia nie zdarzy się wypadek ubezpieczeniowy, składka nie podlega zwrotowi – upraszczając można przyjąć, ze złożyła się na odszkodowania wypłacone, tym którym taki wypadek się przydarzył.

Źródło www.knf.gov.pl/

 

Tutaj prostsze wytłumaczenie

Czym jest ubezpieczenie  sensie prawnym

chodzi tylko i wyłącznie o konstrukcję ogólnych warunków ubezpieczenia i zasad za co dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada a za co nie w danej umowie, gdyż nie da się stworzyć ubezpieczenia od wszystkiego w jednej umowie np. Klient chce ubezpieczyć się na życie oraz swoje mieszkanie.

Konstrukcja prawna ubezpieczenia przewiduje zawarcie dwóch odrębnych umów jedna polisa na życie klienta z zakresem zgodnym z ogólnymi warunkami na ten produkt druga polisa ubezpieczenia mieszkania z zakresem zgodnym z ogólnymi warunkami na ten drugi produkt.

Czym jest ubezpieczenie  sensie ekonomicznym

w sensie ekonomicznym to nic innego jak podkreślenie faktu ,że zawierając np. umowę ubezpieczenia domu od pożaru kiedy dojdzie do spalenia się takiego domu TU jest zobowiązane zgodnie z zapisami umowy ubezpieczenia pokryć odszkodowanie za straty związane ze spalonym domem.

Inny przykład masz mieszkanie ubezpieczone od zalania masz ryzyko zalania w zakresie polisy na ruchomościach i stałych elementach wykończeniowych szkoda na powiedzmy 3500 złotych to TU zgodnie z zapisami umowy ma wypłacić Ci tyle pieniędzy ,żebyś był w stanie odtworzyć swoje mienie z przed zalania.