Cena ubezpieczenia OC komunikacyjnego rośnie i nadal będzie rosła !

 

Osoby ,które mają samochód raz w roku muszą przygotować się do wydatku,którym jest polisa OC . Cena polis rośnie i będzie rosnąć, zastanawialiście się co jest tego przyczyną ? Postaram się to trochę naświetlić.

 

Spis treści:autko

  1. Słowem wstępu
  2. Zalecenia KNF
  3. Podatek bankowy/ubezpieczeniowy
  4. Podatek Religi
  5. Większe odszkodowania
  6. Dla kogo drogo i dla kogo drożej

 

Słowem wstępu

Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce musi posiadać ważną polisę OC Odpowiedzialności Cywilnej, brak polisy to konsekwencje finansowe ,kara za brak OC dla samochodu osobowego w 2016 1-3 dni 740 zł  od 3-14 dni 1850 zł powyżej 14 dni 3700 zł . Dodam oby tylko na karze się skończyło !!

Czemu polisy są coraz droższe ? Zachęcam do małej lektury

 

Zalecenia KNF

Na początku listopada 2015 roku ,KNF Komisja Nadzoru Finansów wezwała wszystkie TU oferujące ubezpieczenia komunikacyjne do zaprzestania wojny cenowej i urealnienie stawek ubezpieczeniowych do ponoszonego ryzyka i wysokości odszkodowań jakie są wypłacane. Jednocześnie KNF zapowiedział ,że niedostosowanie taryf ubezpieczeniowych będzie wiązało się z karami finansowymi dla TU co więcej może wiązać się nawet z odebraniem licenji na sprzedaż polis komunikacyjnych. Ceny polis rosły już od początku 2015 roku jednak w ostatnim kwartale zwyżki diametralnie przyspieszyły nawet o kilkadziesiąt procent.

 

Podatek bankowy/ubezpieczeniowy

Podatkiem w ubezpieczycieli ,kolejna podstawa do podniesienia cen polis. Nowy rząd wybrany w 2015 roku postanowił wprowadzić pewne zmiany w podatkach ,które dotyczą branży bankowej jak i ubezpieczeniowej. Skupmy się oczywiście na ubezpieczeniach.

Projekt ustawy o podatku w wysokości 0,39% aktywów ubezpieczycieli został przyjęty przez sejmową Komisję Finansów Publicznych.Obejmie ona aktywa ubezpieczycieli powyżej 2 mld złotych.

Pamiętajcie chodzi o podatek z aktywów z wszystkich linii biznesu, a nie podatek od zysku. Więc nie tylko składki ale i oszczędności klientów zgromadzone na polisach, na wszystkich rodzajach polis stanowią aktywa ubezpieczycieli, więcej podatek jest niezależny od tego czy TU zarabia czy też jest na stracie. Najmocniej uderzy to w PZU ,który jest największym graczem na Polskim rynku.
Jak myślicie kto za to zapłaci ?

 

Podatek Religi

Ministerstwo Zdrowia w 2016 roku chce przywrócenia tzw. Podatku Religi  ,który wynosił 12% każdej składki wpłaconej na polisy Odpowiedzialności Cywilnej.

Podatek zaproponowany przez profesora Zbigniewa Religę będącego ministrem zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego,obowiązywał okresie od 01.10.2007  do 12.2008 roku, TU musiały co miesiąc wpłacać do NFZ ryczałt w wysokości 12 procent od każdej obowiązkowej składki reka

Podatek był przeznaczony na finansowanie kosztów leczenie ofiar wypadków drogowych Został zniesiony w 2008 roku ustawą.

Jak podatek wróci polisy automatycznie podrożeją !!

 

Większe odszkodowania

Jak zapewne wiecie albo i nie w polisach komunikacyjnych OC mamy określone sumy gwarancyjne i wynoszą one odpowiednio dla szkód w mieniu 1 000 000 EUR/zdarzenie,natomiast dla szkód na osobie
5 000 000 EUR/zdarzenie.

W Polsce  sądy zaczęły przyznawać dużo większe odszkodowania niż jeszcze kilka lat temu w związku z kosztami leczenia , zadość uczynieniem bliskim czy też poniesionymi stratami, coraz częściej przyznawane są renty dożywotnie dla poszkodowanych w wypadkach.

Nie bez znaczenia pozostaje również rozwój kancelarii Odszkodowawczych specjalizujących się w uzyskiwaniu jak największych odszkodowań, to wszystko przekłada się na cenę polis .

Ubezpieczyciele muszą tak kalkulować cenę ubezpieczenia, żeby sprostać wszystkim roszczeniom, ostatnie lata pokazują ,że TU dopłacają do ubezpieczeń komunikacyjnych w 2015 roku TU dopłaciły około 1 miliard złotych.

W tym miejscu należy zaznaczyć najpierw się dopłaca, żeby pozyskiwać klientów następnie trzeba zarobić, więc ceny polis muszą rosnąć . Nikt nie będzie wiecznie dokładał do interesu, a świadomość odszkodowawcza i ubezpieczeniowa Polaków jest coraz większa.

 

Dla kogo drogo i dla kogo drożej

Rynek ubezpieczeniowy ciągle ewoluuje, jednak zawsze jest tak ,że klienci którzy są szkodowi będą płacić jeszcze więcej za polisę.. Należy zaznaczyć ,że dla ubezpieczycieli nie jest istotna kwota wypłaconego odszkodowania np 1 szkoda na milion złotych, więcej za ubezpieczenie zapłaci klient, który spowoduje 2 szkody nawet na kwoty po 500 złotych .

Dla ubezpieczycieli jest ważna ilość szkód a nie ich wartość. Szczególnie pod uwagę brane są ostatnie 4 lata.

 

 

Reasumując ,jeżeli chcemy otrzymywać rzetelne odszkodowania wszyscy musimy się na to złożyć, podatki zawsze wpływają na cenę ,a regulacje KNF powodują ,że wszystkie TU muszą podnieść ceny polis. Nie ma odwrotu, rok 2015 pokazał wzrosty cen polis w niektórych regionach Polski nawet o 50%. Ceny polis mają rosnąć również w 2016 roku i proszę nie wierzcie ,że konkurencja wymusi na ubezpieczycielach to ,że nie podniosą cen w związku z w/w punktami co usilnie próbują nam wmówić rządzący.

 

Zachęcam do komentowania i zadawania pytań….