Gdzie kupić ubezpieczenie ,różne kanały sprzedaży ,który wybrać cz.I

Gdzie mam szukać oferty ubezpieczenia u agenta w internecie  a może powinienem zadzwonić na infolinie albo iść do multiagenta ,kolega mi tak mówił ale kto to w ogóle jest ?

 

Spis treści:
• KANAŁY SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ
• OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KANAŁÓW SPRZEDAŻY
• KTÓRY KANAŁ SPRZEDAŻY WYBRAĆ
• ZAPOWIEDŹ KOLEJNEGO WPISU

 

KANAŁY SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ

AGENT WYŁĄCZNY TU— Jest to osoba ,która oferuje ubezpieczenia tylko jednego TU, przeszła stosowne szkolenia z zakresu oferowanych produktów oraz maagent_1 licencje na sprzedawanie polis ubezpieczeniowych.

MULTIAGENT/MULTIAGENCJA— jest to osoba lub punkt sprzedaży ubezpieczeń oferujący możliwość zawarcia ubezpieczenia w wielu TU często spotykany na osiedlach mieszkaniowych, pasażach handlowych bądź w galeriach handlowych , pracownicy multiagencji nie muszą mieć licencji na sprzedaż ubezpieczeń, natomiast każda multiagencja jest zobowiązana do posiadania polisy Odpowiedzialności Cywilnej Multiagencji

 

INFOLINIA- Każde TU jak i ogólnopolskie multiagencje posiadają swoje infolinie , za pośrednictwem ,których możemy zawrzeć określone umowy ubezpieczenia np. OC samochodu bądź ubezpieczenie mieszkania/domu ale i inne wszystko zależy od uprawnień danej infolinii.

 

DIRECT/PORÓWNYWARKA INTERNETOWA— Jest to możliwość zawarcia ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu bez udziału osób trzecich, korzystając z tego kanału odpowiadamy na przedstawione nam pytania zgodnie ze stanem faktycznym następnie otrzymujemy prezentację ceny za ubezpieczenie przy wybranym przez nas zakresie.

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY— Jest to podmiot posiadający dodatkową licencje na sprzedaż ubezpieczeń, zazwyczaj w kręgu jego zainteresowań są bardzo duże kontrakty ubezpieczeniowe w tym majątkowe , floty samochodowe oraz duże polisy grupowe na życie. Broker otrzymuje od klienta pełnomocnictwo na przygotowanie oferty ubezpieczenia w określonym zakresie, następnie występuje do kilku czasem kilkunastu TU celem złożenia na jego ręce wiążących ofert ubezpieczeniowych ,jego rolą jest zapoznać się z nimi i zreferować je klientowi z wszystkimi za i przeciw celem doboru optymalnego zabezpieczenia jego interesów.

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KANAŁÓW SPRZEDAŻY

 

AGENT WYŁĄCZNY TU- jest to osoba, która zazwyczaj doskonale zna ofertę ubezpieczeń swojego TU przede wszystkim zakres polis ,możliwości rozszerzeń, posiada szeroko pojętą wiedzę o plusach swojej oferty na tle innych TU. Potrafi negocjować z TU w imieniu swojego klienta, ale nie wątpliwą zaletą agenta jest to ,że jego pracodawcą jest klient a nie TU ,gdyż ze składki jaką płaci klient agent ma procentowe wynagrodzenie. Dlatego agentowi zależy na budowaniu z klientem długoletnich relacji, można na niego liczyć nie tylko w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia ale też w momencie szkody, można do niego zadzwonić, spotkać się agenci zazwyczaj bardzo szybko zweryfikują czy nasza szkoda jest objęta zakresem polisy. Agent wyłączny zazwyczaj ma dodatkowe możliwości uzyskania zniżek niż inne kanały sprzedaży ubezpieczeń, jego oferta może diametralnie różnić się od oferty direct, infolinii czy oferty multiagencji

 

MULTIAGNET/MULTIAGENCJA— za jego pośrednictwem możemy otrzymać oferty ubezpieczenia z wielu TU, generalnie multiagencje są nastawione na obrót czyli ,każdy klient ma szanse u nich znaleźć dla siebie rozwiązanie (zazwyczaj niestety decydującym kryterium wyboru polisy przez klienta jest cena ,czyli najniższa cena = jego ubezpieczenie)
WAŻNE :absolutnie nie chcę podważać fachowości i wiedzy multiagentów , jednak proszę pamiętać ,że jeżeli mieli by znać dokładnie ofertę każdego TU, jego zapisy plusy i minusy a przede wszystkim zmiany jakie zachodzą w każdym TU dotyczące danych umów i zakresów ubezpieczeń musieli by poświęcić na to ogromna ilość czasu ,który jest dla nich cenny ze względu na obrót czyli ilość klientów. Dlatego często multiagenci tak przedstawiają ofertę, że z góry naprowadzają klienta do wyboru TU, którego bądź znają zapisy bądź na chwilę obecną dane TU wypłaca multiagencji najwyższą prowizję. ABSOLUTNIE nie jest to regułą, są też bardzo dobre multiagencje nastawione na pomoc klientowi w dobrze optymalnego rozwiązana .

 

INFOLINIA– nic prostszego dzwonimy do danego TU rozmawiamy z konsultantem odnośnie zakresu oraz parametrów polisy i ostatecznie zawieramy ubezpieczenie bądź nie. Koronna zasada zawierania jakichkolwiek umów przez telefon nie tylko ubezpieczeń, zapisujemy na kartce datę godzinę rozmowy oraz imię i nazwisko konsultanta, to w razie jakichkolwiek nieporozumień TU zazwyczaj nagrywają wszystkie rozmowy co pozwala uniknąć nieporozumień i czasami źle przedstawionej oferty przez konsultanta . Minusy są takie, że po zawarciu polisy konsultant już nam nic nie doradzi w związku z naszym ubezpieczeniem.infolinia direct

 

DIRECT/PORÓWNYWARKA INTERNETOWA klienci sami mogą wyliczyć cenę polisy odpowiadając na umieszczone na stronie internetowej pytania, duże zagrożenie jest takie ,że jeżeli pomylimy się w odpowiedzi na ,którekolwiek z pytań świadomie bądź nie może to mieć bardzo negatywne konsekwencje po szkodzie lub nawet po zawarciu polisy, kiedy TU zweryfikuje przez nas podane informacje np. o zniżkach jakie faktycznie posiadamy w ubezpieczeniach OC/AC i każe nam dopłacić do polisy.

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY– jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą prawdopodobnie nigdy nie zetkniesz się z Brokerem, wynika to z faktu ,iż obsługują oni duże i bardzo duże kontrakty ubezpieczeniowe ze składkami od kilkunastu do kilkuset i więcej tysięcy złotych SKŁADKI ubezpieczeniowej. No tak ale jeżeli jesteś dużym podmiotem czasami warto pokusić się o zaproszenie brokera do przedstawienia nam oferty ,jego rolą jest porównanie dla nas zakresów poszczególnych TU i pomoc w doborze optymalnego rozwiązania dla naszej firmy.

 

KTÓRY KANAŁ ZAKUPU POLISY WYBRAĆ ?

 

Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi ,który z kanałów sprzedaży jest lepszy bądź gorszy, każdy jest inny. Sami powinniśmy sobie zadać pytanie na czym nam zależy wybierając formę zawarcia ubezpieczenia .
Czy chce mieć doradcę w postaci osoby z którą zawieram ubezpieczenie, czy zależy mi na kontakcie osobistym z druga osobą czy wystarczy mi tylko telefon, Internet do rozmowy o ubezpieczeniach i zawarcia polisy. Ja osobiście cenie sobie możliwość wyliczenia składki w Internecie to pozwala na przygotowanie się na koszty jakie mniej więcej poniosę w związku z zawarciem ubezpieczenia jednak ostatecznie decyduje się na kontakt z agentem, który dokładnie i w szczegółach wyjaśni mi zapisy zawieranej umowy.

 

ZAPOWIEDZ KOLEJNEGO WPISU

 

W jednym z kolejnych wpisów postaram się opisać, skąd biorą się różnice w cenie polisy w różnych kanałach sprzedaży, jak negocjować cenę polisy oraz czy tanio znaczy dobrze….

 

Proszę o wasze komentarze i pytania, chetnie odpowiem