Z ilu polis mogę otrzymać odszkodowanie ?!

Ochrona majątku i zabezpieczenie rodziny powinny być standardem niestety nie są ale dzisiaj nie o tym.

 

Jakiś czas temu dostałem od was pytanie czy mogę dostać odszkodowanie z dwóch polis NNW Następstw Nieszczęśliwych Wypadków??  na to odpowiem w części odszkodowania z polis na życie ,zdrowie.

 

Spis treści:

  • Małe wprowadzenie
  • Odszkodowanie z polisy majątkowej
  • Odszkodowanie z polisy na życie, zdrowie, NNWgrafika

 

Małe wprowadzenie

 

Odszkodowanie  jest świadczeniem, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność .Bądź z umowy ubezpieczenia ,którą zawarliśmy na własny rachunek czytaj odszkodowanie z własnej polisy wykupionej w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

 

Odszkodowanie z polisy majątkowej

 

Co do zasady jeżeli ubezpieczamy nasz majątek czytaj rzeczy mieszkanie dom samochód firmę sprzęt etc…

 

Zgodnie z Polskim prawem odszkodowanie majątkowe możemy otrzymać do wysokości poniesionych strat np. szkoda 10 000 zł to możemy otrzymać od ubezpieczyciela 10 000 zł chodzi o to ,że na ubezpieczeniu nie możemy się wzbogacić !!  

 

przykładowa sytuacja: klient ma dwie polisy majątkowe na to samo mieszkanie jedną w banku, a drugą wykupioną indywidualnie, może zgłosić szkodę do dwóch ubezpieczycieli ale oni i tak łącznie wypłacą 10 000 zł. Jeżeli skłamiemy i niezależnie zgłosimy szkodę u dwóch ubezpieczycieli nie informując ich o tym ,że mamy dwie polisy narażamy się na konsekwencje karne, wyłudzenie bądź próba wyłudzenia to już nie jest zabawne a konsekwencje realne.

 

Odszkodowanie z polisy na życie, zdrowie,NNW

 

W odróżnieniu od polis majątkowych, które wykluczają ewentualność wzbogacenia się na skutek wypłaty odszkodowania, polis ubezpieczenia na życie i zdrowie można mieć kilka, i za to samo zdarzenie pobierać gwarantowane kwoty od  każdej z nich.

reka

Klient / ubezpieczony ,może mieć tyle polis na życie i zdrowie na ile go stać i z każdej z nich otrzymać odszkodowanie.

 JEST TO OGROMNA RÓŻNICA W STOSUNKU DO POLIS MAJĄTKOWYCH

 

Przykład:   klient wysiadał ze swojego samochodu i złamał rękę przy wysiadaniu  jest to nieszczęśliwy wypadek i tak przykładowo z jakich polis może otrzymać odszkodowanie :

 

1) z polisy NNW, jeżeli ma wykupioną przy samochodzie

2) z polisy grupowego ubezpieczenia na życie, jeżeli maw zakresie opcje NNW i procentowy uszczerbek na zdrowiu

3) z polisy indywidualnej ,jeżeli ma tam opcję procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu NNW

 

Istnieje wiele innych możliwości i polis, które mogą zawierać w sobie NNW, warto żebyście wiedzieli jakie macie ubezpieczenia znali ich zakres i  za co w ramach danego ubezpieczenia otrzymacie odszkodowanie.

 

Powyższy przykład jest odpowiedzią na pytanie z ilu polis NNW mogę otrzymać odszkodowanie z tylu ile mam wykupionych.

 

Proszę o wasze komentarze i pytania, chętnie odpowiem