Obowiązki właściciela nieruchomości /PRAWO/ Konsekwencje ubezpieczeniowe

 

Czy wiedzieliście ,że w związku z posiadaniem nieruchomości mieszkania /domu macie wynikające jasno z przepisów prawa budowlanego obowiązki ,których nieprzestrzeganie przy szkodzie może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

 

Spis treści:

 

  • Słowem wstępuprawo
  • Obowiązki właściciela budynku prywatnego wynikające z przepisów prawa budowlanego
  • Konsekwencje ubezpieczeniowe

 

Słowem wstępu

Przeczytać ten wpis powinni szczególnie właściciele domów i budynków ,gdyż to oni muszą pamiętać o obowiązkach na nich ciążących. Około 50% moich klientów nie wiedziało ,że takie obowiązki w ogóle istnieją.

Spokojniejsi mogą być właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych ,spółdzielniach bo tam zazwyczaj jest zarządca nieruchomości ,który musi dopilnować odpowiednich kontroli ale warto wiedzieć jakie są te obowiązki,gdyż ich nieprzestrzeganie może spowodować problem dla  Ubezpieczonego.

 

Obowiązki właściciela budynku prywatnego wynikające z przepisów prawa budowlanego

 

 

Obowiązek Jak często Osoba uprawniona do kontroli / czyszczenia
Kontrola okresowa przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) raz w roku Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić:

  • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych
  • osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych
Czyszczenie okresowe przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

 

raz w roku Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego nie wymaga kwalifikacji kominiarskich
Kontrola okresowa instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach drewnianych, budynkach gospodarczych w gospodarstwach rolnych oraz budynkach zamieszkanych / użytkowanych czasowo raz na 5 lat Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych
Kontrola okresowa stanu instalacji gazowych raz w roku Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (w tym jej szczelności)
Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów opalanych węglem, olejem opałowym oraz gazem o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem raz na 4 lata Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności

 

 

Konsekwencje ubezpieczeniowedom ogien

 

PRZEDE WSZYSTKIM nie warto ryzykować własnego bezpieczeństwa, bo każda z tych kontroli chroni zdrowie nieraz życie nas i naszych bliskich .

Każda szkoda ,której przyczyną jest zaniechanie,zaniedbanie klienta a w konsekwencji złamanie
przepisów prawa budowlanego będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania ,nieprzestrzeganie w/w obowiązków może skutkować odmową odszkodowania nawet za pożar jeżeli ubezpieczyciel powoła się na brak kontroli i czyszczenia np.przewodów kominowych. Nie warto ryzykować.

 

Proszę o wasze komentarze i pytania, chętnie odpowiem